Mô hình hóa khớp dẻo trong đánh giá phá hoại địa chấn của cột bê tông cốt thép dựa trên mạng nơron nhân tạo

Hồ Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Phương, Phan Hoàng Nam