Xin chúc mừng!

Tạp chí STCE chính thức thuộc ACI:

Tạp chí STCE (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) của Trường Đại học Xây dựng đã chính thức được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI) từ đầu tháng 8 năm 2020. Tạp chí trước đó đã được Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) chấp nhận thuộc ACI vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 15 tạp chí khoa học được ACI công nhận, trong đó Tạp chí STCE là tạp chí duy nhất chuyên về lĩnh vực xây dựng công trình.

Theo quy định tính điểm cho các tạp chí khoa học của Hội đồng GSNN, các bài báo của Tạp chí STCE sau khi được công nhận thuộc ACI sẽ được tính tối đa là 1,25 điểm cho mỗi bài báo.